PROGRAMMA:
  • Astors Pjazolla „4 gadalaiki Buenosairesā”                                            (A. Puškerava aranžija)
  • 4 Latviešu komponistu gadalaiki 


GADALAIKI 4+4


  1. Astors Pjacolla ir temperamentīgs.
  2. „Četri Gadalaiki Buenosairesā” ir ritmu un emociju kalniņi, kas ne mirkli nesaudzē iekšējos spēkus un neliekas ne zinis par harmoniju, līdzsvaru un mieru. Mētā mūs kaislību virpuļos bez žēlastības. Andreja Puškareva aranžija trio Art-i-Shock sastāvam ir ne mazāk nesaudzīga, jo neļauj mums atslābt nedz tehniski, nedz emocionāli. 
  3. Noklausoties Pjacollas „Gadalaikus”, ilgojamies pēc kaut kā savādāka, pēc formas līdzsvara, latviskas apceres un iekšēja satura. Tāpēc esam uzrunājušas latviešu komponistus, lai vairāk iekšēji ļautos iekšējām kaislībām. Un dažbrīd arī neļautos nemaz, jo kaut kad taču arī jāuzelpo, jāatjaunojas. 
  4. Latviešu skaņraži radījuši katrs savu gadalaiku, kopā izveidojot vienu Latvijas gada ciklu. Kuri? Šoreiz to paturam intrigai līdz koncertam. Bet tie būs ne mazāk interesanti un aizraujoši, bagāti ar atziņām, pārdomām un muzikāliem piedzīvojumiem ne tikai dabā, bet arī mūsu dvēselē.