PROGRAMMA:

  • A. Perts (1935) „Fratres” vai „Spogulis spogulī”                                (trio Art-i-Shock instrumentācija)
  • O. Golihovs (1960) „Lua descolorida” vai „Mariel”
  • A. Dzenītis (1978) „Nimbus”
  • A. Krilova (1980) „Mēness asaras”
  • T. Ripdāls (1947) „Nimbus”                                                                                   (čella partijas arranžētāja G. Šnē)


DEBESS-SANA

Apstājies ... pieklusti uz mirkli. 

Paveries uz augšu un ieklausies. 

Mākoņos. Mēnesī. Sanā. 

Kā mēness spoguļojas pats sevī un mūsu kaimiņa - igauņu komponista Arvo Perta garīgajā askēzē. 

Vai bezkrāsaini zaigo smeldzīgajā argentīnieša Osvaldo Golihova dzejas apcerē. 

Dažbrīd to aizēno pa kādam mākonim: spalvu, gubu vai pat lietus. To nianses uzmanīgi novērojis un apcerējis skaņās Andris Dzenītis. 

Nogrand pērkonplaksne. Klāt īsts, pakšķošs lietus, kas šoreiz līst Mēsess asarām. Tam sirds tik pilna, kā viņš pats. Kā milzu gongs tas noraugās uz mums no Agnetas Krilovas smalko noskaņu juma. 

Bet arī par sauli mums ir kāds stāsts. Tikai šoreiz citādu, par to, kura vēl augstāk par mākoņiem un sevi. To garīgo sauli - nimbu, pie kura pietuvoties tik neiedomājami grūti, pat neiespējami, pie kura ceļš ved caur pūlēm, izmisumu, ērģeļu un timpānu dārdiem. Šo ceļu gājis norvēģu smeldzīgās ģitāras meistars Terje Ripdals darbā „Nimbus”. 

Lai san...