Marina GRIBINČIKA (1966)

"AGRONOMISKAIS PROCESS" čellam, klavierēm un sitaminstrumentiem


  • Pirmatskaņojums:                                         2015. gada 28.jūlijā, Madonā

___________________________________

"Kad pirmoreiz dzirdēju burvīgo trio Art-i-Shock, sapratu, ka vēlos šīm mūziķēm kaut ko uzrakstīt. Uzmeklēju Agneses profilu facebook un sākām sarunu. Sākumā bija ideja par pavisam citu skaņdarbu, bet tad Agnese palūdza man pieskaņot jauno darbu koncertprogrammai, kuras pamatideja saistīta ar gadalaikiem.Tad man radās neprātīga ideja par artišoka audzēšanas trim stadijām: artišoka stādīšanu pavasarī, tā ziedēšanu vasarā un augļu formēšanos un ražās ievākšanu rudenī...,” par kompozīciju Agronomiskais process” stāsta Marina Gribinčika.


Linda LEIMANE (1989)

"SILHOUETTES.BEHAVIORS"  čellam, klavierēm un sitaminstrumentiem


  • Pirmatskaņojums:                                 2015. gada 8. augustā, Susējā 


klausīties


http://lindaleimane.lv/


___________________________________

Linda Leimane ir unikāls talants Latvijas komponistu ainā. Dažuprāt, Linda ir starp Latvijas skaņražiem tehniski meistarīgākā, pārtrumpojot arī pieredzējušākus kolēģus. Viņas mūzikā vienkopus izsmalcināta tehnika, izcili pārvaldīta mūzikas materiāla organizācija, lakoniski precīza izteiksme. Darbā Silhouettes. Behaviours būtiskākais mūzikas valodas instruments ir žests. Lindas kompozīcijā tā ir ļoti smalka matērija, kas atgādina lēni mainīgu mijkrēsli.

Linda saka: "Tas ir triju individuālu un mainīgu siluetu izlējums, kas tapis, iztēlē saglabājot konkrētus elementus un tēlus. Asociatīvi tā ir tumsa, gaiss, pavasaris, ūdens, silueti kā skaidri izteikti profili jeb žesti, kuru identitāti nostiprina to atkārtojums. Bezķermenisko skanisko būtņu uzvedība mainās katrā to parādīšanās mirklī. Skaņdarbā saklausu strāvojumu, kas rodas, atrodoties tālu no mājām.

Šis darbs ir mans eksperiments mūzikas ķermeniskuma radīšanā, pēc kā tiecos arī citos darbos. Mans ideāls ir mūzika, kuru klausoties, zūd atsevišķu parametru izšķirtspēja; tie atrodas tik ciešā sasaistē cits ar citu, ka dzirdamais rezultāts ir kaut kas dzīvs, organisks, reljefi plastisks. Viena no muzikāla žesta īpatnībām ir tāda, ka klausītājam tas nav jāsaklausa, proti, žests iedarbojas uz zemapziņu. Ķermenis it kā sajūt ko pazīstamu, bet tas var nenotikt apzinātā līmenī. Žests ir nesaraujami saistīts ar kustības jēdzienu."

Lindas ceļavārdi klausītājam:"Klausīties un reizē neklausīties, lai žesti paši iezīmē savas kontūras klausītāja uztverē."

Teksts: Dāvis Eņģelis

Rihards DUBRA (1964)

"Les passions d`automne" čellam, klavierēm, marimbai un citiem sitaminstrumentiem 


  • Pirmatskaņojums:                        2015.gada 12. decembrī, Rīgā


klausīties


Riharda Dubras opuss Les passions d`automne jeb "Rudens kaislības" pēc pirmās noklausīšanās reizes var šķist kvēli uz āru vērsts darbs, tomēr drīzāk tam piemīt sakāpināti introverta daba. Patiesi, tehniski meistarīgs, formā precīzs un lakonisks. Un saturiski blīvs ar pašanalīzi, pašatspulgu. 

Nospriegotās un kāpinātās ostinato figūras, (viens no Dubras rokraksta spilgtiem paņēmieniem), vienkārši veidotie, bet pārliecinošie dinamikas un harmonijas kontrasti veido divējādu skaņdarba tēlaino dabu – gan ekspresīvas vētrainu viļņu figūras, gan daudz dziļāku – zem ūdens vāliem ieraugāmu, klusu un plašu grunts slāni. "Rudens kaislības" komponista daiļradē izceļas ar pulsējošu urdoņu, iekšēju nemieru. 

Rakstot Art-i-Shock ansamblim, Rihards Dubra ir radījis ļoti atklātu un pat personiski intīmu skaņdarbu, kas varētu būt gan grēksūdze, gan spoguļattēls, kas iesniedzas cilvēka dzīlēs.

Teksts: Dāvis Eņģelis